ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് എടുക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്

ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് എടുക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ഐസി ഐ സിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് എങ്ങിനെ എടുക്കാം ? എന്താണു അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് ? എന്നൊക്കെ പറയും മുന്‍പ് മുന്‍പ് ഇത്തരത്തില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയില്‍ വന്ന കമന്റുകളില്‍ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം പലര്‍ക്കും ഇന്നും ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡും ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം അറിയില്ല. നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ ബാലന്‍സ് ആയി കാഷ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആ ക്യാഷ് ചിലവാക്കുന്നതിനു ബാങ്കുകള്‍ നല്‍കുന്ന

Read more